Historie objektu

Objekt Staré pekárny má více než stoletou historii.

Dům byl postaven v 19. století. Nynější podoba domu je, v téměř nezměněné podobě, známá zhruba od roku 1913. Původní prostory tvořila hlavní sednice s výčepem. Později byla přistavena pekárna - výrobna a prodejna a ubytovací prostory v prvním patře.

Dům fungoval jako rodinný podnik – původní obyvatelé provozovali pekárnu, hospodu, ubytování a dále vlastnili další objekt jako truhlárnu. Věnovali se také chovu včel. Vše působilo jako jeden celek, který se vzájemně doplňoval a podporoval.

Cesta k Pekárně

O tomto domě jsme věděli delší dobu – je u silnice a často jsme jej míjeli při cestách do Zdislavy, horní části vesnice nebo na vrch Vápenný. Dům na nás působil velmi tajuplně až strašidelně. Po nějaké době jsme se dozvěděli, že se pekárna prodává. Trvalo to několik let než nás napadlo pekárnu koupit a vdechnout jí nový život. Duch pekárny k nám začal promlouvat.

Začali jsme se zevrubnou obhlídkou objektu. Následovalo postupné vyklízení nepotřebných věcí a čištění. Na světlo vytanulo spousta pokladů. Například původní dřevěná podlaha schovaná pod linem nebo původní roubení schované pod tapetou – novinami z padesátých let. Zaslepená dřevěná okna schovaná plesnivými matracemi. Bylo to velké dobrodružství a vlastně to stále trvá.

Snažíme se pekárnu obnovit do původního stavu a vdechnout jí nový život. Duch pekárny stále setrvává a hlídá naše kroky.